Palliatiivne ravimeetod

Kaarepere Pansionaadi personali ravivõtete ja hoolekande aluseks on palliatiivne ravimeetod.

Antud meetod on on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt heaks kiidetud elujaatav, elu väärtustav ja loomulikkust rõhutav ravikonseptsioon, mis toetab haiget kogu tema teekonna jooksul. Palliatiivne ravimeetod on suunatud haigetele, kes seisavad vastamisi elu ohustava seisundiga ning kaasab ka haigele toeks olevaid lähedasi. Sellise meetodi raskuspunktiks on püüd säilitada haige rahuldavat elukvaliteeti vaatamata haigusele – kesksel kohal on valu leevendamine, vaimse rahu leidmine, aktiivne tegevus, leppimine.

Kaarepere Pansionaadi personalile on esitatud põhimõtted omased ja loomulikud. Personali keskseteks väärtusteks on hoolimine ja lugupidamine – hoolealust märgatakse ning talle ollakse toeks. Eluterve suhtlemine mõlema poole vahel on edu tähtsamaid võtmeid.

Loe palliatiivse ravimeetodi kohta täpsemalt siin: Palliatiivne ravi